คำบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 25 ปี แห่งการอสัญกรรมของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)

1725