ปรัชญาการแสวงหาความใกล้ชิดยังเอกอัลลอฮ(ซบ)

946

 

ปรัชญาการแสวงหาความใกล้ชิดยังเอกอัลลอฮ(ซบ)

จิตวิญญานที่สะอาดบริสุทธิเท่านั้นที่จะพบกับความสุขในโลกหน้า เพราะโลกหน้าคือโลกแห่งจิตวิญญาน

มนุษย์ที่พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดนั้นระหว่างเขากับพระเจ้าห่างกันไม่ถึงสองฝั่งของคันธนู
(จากอัลกรุอาน ซูเราะฮ์ An-najm โองการที่ 7,8,9)