ประมวลภาพบรรยากาศมัจญลิชมุฮัรรอมค่ำคืนที่ 9 – 10 มุฮัรรอม 1445

178

ประมวลภาพบรรยากาศมัจญลิชมุฮัรรอม 1445 ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ นครศรีธรรมราช
____________________

“ก้รบาลาต้องการจะสร้างนักปฏิวัติ หนึ่งในเหตุผลที่ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ยังไม่ปรากฎ เพราะนักปฏิวัติของท่านยังไม่ครบ นักปฏิวัติบางคนยังไม่ได้ปฏิวัติตัวเองเลย แล้วจะไปปฏิวัติสังคม ปฏิวัติโลกได้อย่างไร? นักปฏิวัติต้องเริ่มจากการปฏิวัติตนเอง และตามมา คือการปฏิวัติครอบครัว แล้วค่อยปฏิวัติประเทศ แล้วค่อยปฏิวัติโลก และตราบใดที่นักปฏิวัติยังไม่ครบ อิมามมะฮ์ดี(อ.) ก็ปรากฏไม่ได้..”

-ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิมมีน ซํยยิดสุไลมานฮูซัยนี-