ภาพบรรยากาศต้อนรับและฟังโอวาทจากฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิมีนซัยยิดมุรตะฏอ มูซาวี ตัวแทนจากสำนักท่านผู้นำสูงสุดฯ แห่งอิหร่าน

24