ขอแสดงความยินดีไปยังท่านอิมามประจำยุคสมัย อิมามมะฮ์ดี (อ.) และแด่พี่น้องมุสลิม ผู้ศรัทธาทุกท่าน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติท่านศาสดามูฮำหมัด (ศ็อลฯ) และอะฮ์ลุลบัยตฺของท่าน อิมามญะอฺฟัร อัศศอดิก (อ.) 💚