นายพลกอเซ็ม สุไลมานี – เราคือประชาชาติแห่งอิมามฮูเซน (อ.)!

137