ประมวลภาพบรรยากาศงานวันอาชูรอ 1441

796

ประมวลภาพบรรยากาศงานมัจญลิสอิมามฮูเซน (อ.) วันอาชูรอ 10 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ จังหวัดนครศรีธรรมราช