ประมวลภาพบรรยากาศงานวันอาชูรอ 1441

1122

ประมวลภาพบรรยากาศงานมัจญลิสอิมามฮูเซน (อ.) วันอาชูรอ 10 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ จังหวัดนครศรีธรรมราช