[คลิป] ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บินตีรอซูลลุลลอฮ์ ในซาฮิฮ์บุคอรีย์ และมุสลิม

104

“นัยยะทางด้านมะรีฟัตและทางด้านการเมือง สำหรับสาเหตุที่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) จะต้องไปยืนหน้าบ้านของท่านหญิงฟาฏีมะฮ์(ซ.ฮ)บ่อยๆ พร้อมกับกล่าวสลาม ♔ السلام عليكم يااهل بيت النبوة ♔ (ขอความสันติพึงประสบแด่อะฮฺลิลบัยตฺแห่งนบี) คือ การชี้ว่า หลังจากการจากไปของท่าน บ้านหลังนี้ จะเป็นที่รูญูอฺของอุมมัตทุกยุคทุกสมัย (บ้านในเชิงสัญลักษณ์)” — ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี