[คลิป] พวกเขาบอกอะไรแก่อิมามฮูเซน (อฺ)?

107

ฮูเซ็น ผู้นำเสนอบทเรียนแห่งชีวิตให้กับมนุษยชาติว่า “การตายอย่างมีศักดิ์ศรีย่อมประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างอัปยศ” –  “ลับบัยกา ยาฮูเซ็น” เราตอบรับเสียงเรียกของท่านแล้ว!!