[คลิป] อิมามฮูเซน (อฺ) และเรื่องราวแห่งกัรบาลา

398

ان کان‌ دین محمد لم یستقم الا بقتلي فياسيوف خذيني
“ถ้าศาสนาของมูฮัมหมัด(ศ) ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เว้นแต่ต้องฆ่าฉัน ดั้งนั้น โอ้ปวงดาบทั้งหลายจงมาคร่าฉันเถิด” – ฮูเซ็น บุตรของอาลี อิบนิ อาบีฏอลิบ