รัตติกาลแห่งอานุภาพ(ตอนจบ)

99
อิมามอะลี(อ)ประเสริฐกว่านบีอีซา(อ)

คำถามสุดท้ายของ เศาะศออะฮ์ ถามว่า ระหว่างท่านกับอีซา(อ) ใครประเสริฐกว่ากัน ?

นบีอีซาผู้เป็น อูลุลอัศมฺ นบีผู้เป็นรุฮุลลอฮฺโดยตรง นบีทุกคนคือรุฮุลลอฮฺ แต่นี่คือรุฮุลลอฮฺโดยตรง เกิดมาโดยไม่มีบิดา อิมาม(อ) ตอบว่า อัลลอฮฺ(ซบ) ให้เกียรติฉันมากกว่าอีซา เนื่องจากท่านหญิงมัรยัม(ซ) เป็นหนึ่งในหญิงที่เป็น “ประมุขแห่งสตรีในยุคของนาง” อัลลอฮฺ (ซบ) ได้เชิญไปอยู่วิหารอันศักดิ์สิทธ์ โบสถ์ยิวในเยรูซาเล็ม เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์ เป็นวิหารสำคัญที่ท่านนบีมูซา(อ) ได้บูรณะขึ้นมา เป็นวิหารสำคัญที่นบีดาวุด(อ) ได้สร้างขึ้นมา เป็นวิหารสำคัญที่ถูกสร้างโดยนบีสุไลมาน(อ) และก่อนนั้นเป็นวิหารศักดิ์สิทธ์ เพราะท่านหญิงมัรยัม ได้ถูกเชิญไปอยู่ในนั้น เมื่อท่าน หญิงมัรยัมตั้งครรภ์ ( คือตั้งท้องแบบรูฮ์โดยตรง ไม่ใช่ตั้งท้องแบบมีสามี ตั้งท้องก็เป็นการตั้งท้องแบบบริสุทธิ์ ไม่มีมนุษย์เจือปนอยู่ด้วย) แต่พอจะคลอด อัลลอฮฺ(ซบ) ได้เชิญให้ออกไปจากวิหารอันนั้น ตรงนี้ไม่ใช่ที่คลอดบุตร จงออกไปจากวิหารอันนี้ เจ้าไปคลอดบุตรให้เสร็จก่อนแล้ว ค่อยกลับมา แต่สำหรับมารดาของฉันนั้น อัลลอฮฺ(ซบ) ได้เชิญนางให้เข้าไปคลอดฉันในกะอฺบะฮฺ

ริวายะฮฺบันทึกว่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติ อะซัด ได้ยินเสียงเรียก ได้รับการดลใจว่า ให้เข้าไปในกะอฺบะฮฺ ทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปในกะอฺบะฮฺอย่างไร เพราะกะอฺบะฮฺมีกุญแจ แต่แล้วกำแพงก็แยกออกมาให้ท่านหญิงได้เข้าไปในตัวอาคารของกะอฺบะฮฺ รายงานเรื่องนี้ ได้รับการยืนยันอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้งชีอะฮฺและซุนนี แม้แต่นักบูรพาคดี ก็ได้บันทึกไว้เหมือนกันหมด ซึ่งบรรดาศัตรูของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ) พยายามบิดเบือนและปิดเรื่องนี้ แต่ไม่สำเร็จ และเมื่อท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติ อะซัด ได้เข้าไปใน อาคารกะอฺบะฮฺ กำแพงได้ปิดกลับ ในขณะที่ความศักดิ์สิทธ์ของกะอฺบะฮฺนั้น มีความศักดิ์สิทธ์กว่าวิหารที่เยรูซาเล็ม เพราะเป็นบ้านของอัลลอฮฺหลังแรกที่สร้างมาในโลกนี้ โดยนบีอิบรอฮีม(อ) “กะอฺบะฮฺ”คือวิหารแม่ แต่ศักดิ์สิทธ์สักขนาดไหนก็ยังไม่ศักดิ์สิทธ์เท่ากับที่อัลลอฮฺ(ซบ) ได้เชิญท่านไปเกิดในนั้น และเป็นมนุษย์คนเดียวในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดในฮะรัมของอัลลอฮฺ(ซบ) ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งโลก อิมามอะลี(อ) เป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นที่ได้รับ เกรียตินี้ แม้แต่ท่านนบีอีซา(อ) ก็ยังไม่ได้รับเกรียติอันนี้

ซึ่งเรื่องสุดท้ายต้องการชี้ให้เห็นถึงการให้เกียรติของอัลลอฮฺ(ซบ) ว่า บุคคลแบบนี้ต้องเกิดในบ้านของอัลลอฮฺอย่างแท้จริงเท่านั้น นี่คือบุคคลที่เราอยู่ในสำนักคิดของเขา นี่คือบุคคลที่เราบอกว่า เรายึดตามแนวทาง ของเขา ดังนั้นเมื่อ เศาะศออะฮ์ บิน ซูฮานได้รับคำตอบที่พอใจแล้ว ก็ได้เดินออกไปจากท่านอิมามอะลี อิบนิ อบีฎอลิบ

คืนที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนรอมฎอน เป็นคืนสุดท้ายที่มวลมนุษยชาติ จะได้ใช้ประโยชน์ จากอิมามอะลี(อ) มีเรื่องราวมากมายที่ท่านยังไม่ได้บอก มีเรื่องราวมากมายที่ท่านยังไม่ได้เปิดเผย ดังนั้นแม้แต่คืนนี้ ซึ่งเป็นคืนที่วิกฤติที่สุดแล้ว ท่านก็ยังกล่าวว่า

“จงถามฉันมาเถิด ก่อนที่จะไม่มีฉันให้ถาม”

ท่านถูกฟันในค่ำคืนที่สิบเก้า แล้วเป็นชะฮีดในคืนที่ยี่สิบเอ็ด เดือนรอมฎอน…..

“วันนี้ข้าประสบความสำเร็จแล้ว โอ้พระผู้อภิบาลแห่งกะอฺบะฮฺ ……”


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“วันนี้ ข้าประสบความสำเร็จแล้ว โอ้พระผู้อภิบาลแห่งกะอบะฮฺ”

ปาฐกถา เนื่องในวันคล้ายคืนชะฮาดัตของท่านอิมามอะลี(อ) ณ มัสยิด รูฮุลลอฮฺ นครศรีธรรมราช

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..