ปรมัตถ์ แห่งขันติธรรม (ตอนที่ 4)

127

ในเดือนรอมฎอน “ประตูสวรรค์ทุกบานถูกเปิด และประตูนรกถูกปิดทั้งหมด”

อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงกำหนดเดือนรอมฎอนไว้หนึ่งเดือนในรอบปีเท่านั้น ชะตากรรมของผู้ศรัทธาจะเปลี่ยนไปให้เป็นชาวสวรรค์ในเดือนนี้ พระองค์ทรงปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะให้ปวงบ่าวของพระองค์เข้าไปสู่สรวงสวรรค์ของพระองค์ให้จงได้ อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงปรารถนาให้ผู้ศรัทธาทุกคนให้เป็นชาวสวรรค์ อาจกล่าวได้ว่าอัลลอฮฺ(ซบ) จะเปลี่ยนมัคลูคให้เป็นชาวสวรรค์ให้หมดในเดือนรอมฎอนนี้

อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่ง่ายต่อการที่บ่าวของพระองค์ปฏิบัติ เพื่อจะได้เข้าสู่สวรรค์ในเดือนรอมฎอนนี้ มีหะดีษจำนวนมากรายงานว่า “ประตูสวรรค์ทุกบานถูกเปิด” หมายความว่า การจะเข้าสวรรค์ของพระองค์นั้นสะดวกสบายอย่างยิ่งในเดือนนี้ มนุษย์ก็อย่าไปนึกภาพว่าสวรรค์นั้นมีประตูมากมายหลายบาน ให้คิดเพียงแต่ว่าพระองค์ทรงเชิญชวนให้ปวงบ่าวของพระองค์เข้าไปสู่สรวงสวรรค์ก็แล้วกัน

ในทางกลับกัน “ประตูนรกถูกปิดทั้งหมด” ในเดือนนี้ หมายความว่า พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้บ่าวของพระองค์ต้องไปสู่นรกอเวจี กล่าวอย่างธรรมดาสามัญว่า “อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงเมตตาตัวของเรา มากกว่าตัวเราเมตตา ตัวเราเองไปเสียอีก” “อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงรักตัวเรามากกว่าที่เรารักตัวเราเอง”

เพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างนี้ พระองค์จึงทรงบอกว่า ถ้าจะพูดถึงเราให้บอกว่า “บิสมิลลาฮีรเราะฮฺมานิรเราฮฺฮีม” “เราคือพระเจ้าผู้ทรงกรุณา เมตตานิรันดร์” เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างนี้กับมวลมนุษย์ พระองค์จึงทรงตรัสว่า “อัรเราฮฺมาน อัรเราะฮีม” ประตูสวรรค์เปิด…… ประตูนรกปิด

ดังนั้นเดือนนี้ถ้าหากมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเป็นชาวสวรรค์อย่างแท้จริงได้ ถือว่ามนุษย์คนนั้น “เสียชาติเกิด เพราะประตูนรกปิดเข้ายาก ประตูสวรรค์เปิดเข้าง่าย แต่ยังสามารถทำให้ตัวเองเป็นชาวนรกได้”

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องตกนรก เป็นเพราะมารร้าย(ชัยฏอน) แต่อย่าไปโทษความผิดทั้งหมดนั้นให้กับมารร้ายเสียเพียงอย่างเดียว เพราะบางครั้งมารร้ายก็ยังบอกว่า “อันนี้ไม่ใช่ข้า เป็นเพราะเอ็ง” สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ตกนรกนั้นเป็นเพราะมนุษย์เจตนาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ(ซบ) เป็นหลัก จนทำให้เราต้องออกจาก “ซีรอฏอลมุซตะกีม” เรื่องนรกสวรรค์นี้ก็เป็นรหัสยะด้วยเช่นเดียวกัน จำเป็นต้องอาศัยความศรัทธาอย่างเข้มข้นเป็นหลัก มิเช่นนั้นก็อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่ามนุษย์เสียชาติเกิด

แล้วชัยฏอนอยู่ไหนในเดือน รอมฎอน ? พระองค์ทรงให้พันธนาการชัยฏอนเอาไว้ เดือนนี้ชัยฏอนถูกพันธนาการ นรกปิด และสวรรค์เปิด แต่เชื่อไหมว่ายังมีคนตกนรกในเดือนรอมฎอน หะดีษกล่าวว่า ตั้งแต่จันทร์เสี้ยวของเดือน รอมฎอน อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงสั่งชัยฏอนเอาไว้ว่า เจ้าไม่มีสิทธิที่จะล่อลวงปวงบ่าวของเราในเดือนนี้ เมื่อชัยฏอนถูกพันธนาการแล้วมนุษย์จึงไม่ควรถูกยุแหย่ล่อลวงจากชัยฏอนอีก

เดือนรอมฎอนจึงหาใช่แค่เดือนของการอดอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ เพราะเคยกล่าวมาแต่ต้นแล้วว่าการอดอาหารจะอดเดือนไหนก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องหลัก ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมนุษย์แค่อยากให้หุ่นดีก็พากันอดอาหาร ไม่ใช่เพื่อการแสวงหาความใกล้ชิดจากพระองค์แต่อย่างใด แต่เรื่องของมารร้าย (ชัยฏอน) ในทางจิตวิญญาณนั้นแม้มารร้ายจะถูกพันธนาการในเดือนรอมฎอน แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะมารร้ายทำให้มนุษย์นั้นหลงทางหรือสามารถยุแหย่ล่อลวงได้ในหลายรูปแบบ มารร้ายจะทำทุกทางที่ให้มนุษย์ตกอยู่กับความหลงผิด พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงมารร้ายเอาไว้ว่ามันจะโจมตีมนุษย์ในทุกทาง ซ้าย…. ขวา….. หน้า…. หลัง…. ล่าง…. บน….. ทุกมิติ เพราะฉะนั้นมัวระวังด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเสร็จมารร้ายไปแล้ว และ อัลกุรอานยังบอกอีกว่ามารร้ายจะโจมตีมนุษย์ ทั้งทางด้านหน้า….. ด้านหลัง….. ทางลูกเมีย…… ทางทรัพย์สิน….. และโจมตีทุกสารทิศ ความประเสริฐแห่งเดือนรอมฎอนนั้น อย่างน้อยที่สุดการโจมตีจากมารร้ายต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะเดือนหนึ่ง มนุษย์จึงควรไตร่ตรองรางวัลที่พระองค์ให้มานี้ผ่านการศึกษาทำความ เข้าใจอัลกุรอานอย่างละเอียดลึกซึ้ง

เคยกล่าวอยู่เสมอๆ ว่าเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็จงหมั่นศึกษาเล่าเรียน โดยยึดเอาบรรดานักวิชาการผู้รู้ศาสนาเป็นครูเป็นที่ตั้ง เพราะมุสลิมได้เปรียบกว่า ผู้ปฏิเสธอยู่ตรงที่ไม่จำเป็นต้องไปศึกษาค้นหาด้วยตนเอง ขอเพียงแต่ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ ไม่ใช่ทำความเข้าใจเฉพาะเนื้อหาทั่วไปที่เป็น هُدً۬ى لِّلنَّاسِ แต่ต้องการให้มนุษย์ทำความเข้าใจที่เป็น هُدً۬ى لِّلۡمُتَّقِينَ และการที่จะทำให้มนุษย์มีสมาธิ แน่นอนอัลกุรอานมิใช่เพียงตำราธรรมดา ดังนั้น ผู้ศรัทธาจึงต้องมีสมาธิอย่างแน่วแน่ มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ จิตวิญญาณที่ใสพิสุทธิ์นี้เท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงกุรอานได้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ โดยเหตุผลดังกล่าวนี้พระองค์จึงทรงกำหนดเดือนรอมฎอนให้มีคุณลักษณะ สภาพแวดล้อม ที่เหมาะแก่การให้ผู้ศรัทธาได้ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวโรกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ติดตามอ่านต่อ ปรมัตถ์ แห่งขันติธรรม (ตอนที่ 5)