ปรมัตถ์ แห่งขันติธรรม (ตอนที่ 1)

205

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ(ซบ) ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเนียะมัตและเตาฟีกฺที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคน การที่ได้มีโอกาสพบปะสนทนากันด้วยเป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับพระองค์ และพิเศษสุดในวโรกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ เดือนที่อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงให้เกียรติกับมัคลูคของพระองค์ โดยทรงเปิดประตูสวรรค์ต้อนรับ

เกียรติยศความเกรียงไกรของเดือนรอมฎอนนั้นประเสริฐพิสุทธิ์เกินจะพรรณนาได้ทั้งหมด แต่ก็ควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ให้มากที่สุด ฮากีกัตที่แท้จริงของเดือนรอมฎอนนั้นมีหะดีษและริวายัตเป็นจำนวนมากบอกว่า ผู้ศรัทธาจะไม่อยากให้เดือนนี้สิ้นสุดและจากเราไป ผู้ศรัทธา นักวิชาการศาสนา และบรรดาเอาลิยาอฺของอัลลอฮฺ(ซบ) จะต้องหลั่งน้ำตาด้วยความอาดูรอาลัยเมื่อจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาลปรากฏขึ้น เพราะเป็นสัญญาณว่าเดือนรอมฎอนได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยที่จริงวันที่ 1 ของเดือนเชาวาลนั้นเป็นวันอีด วันแห่งการเฉลิมฉลองรื่นเริงสนุกสนาน แต่วันเฉลิมฉลองนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ศรัทธาที่เข้าใจถึงเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนนั้น จะมีความปลื้มปิติไปกับวันเฉลิมฉลองนี้เลย บรรดาเอาลิยาอฺและบรรดาอัมบิยาอฺ ของอัลลอฮฺฺ(ซบ)จึงมีความรักหวงแหนเดือนรอมฎอนนี้เป็นที่สุด

สิ่งแรกที่พวกเราจะต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเดือนนี้ นั่นคือ พวกเราต้องรู้ว่าเดือนรอมฎอนไม่ใช่เป็นเดือนที่ถือศีลอดเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่เป็นเดือนที่พวกเราถูกบังคับให้อดข้าวตั้งแต่อรุโณทัยถึงอัสดงเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องราวที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้และมีบางรหัสยะที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้ง เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความสำคัญไปกว่าการอดอาหารในตอนกลางวัน เกียรติยศอันยิ่งใหญ่นี้พวกเราจำนวนมากไม่เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่อลังการของเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์แท้จริง

รอมฎอนคือเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมา

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ให้คำตอบถึงความยิ่งใหญ่อลังการของเดือนรอมฎอนเอาไว้ในหลายโองการ แต่แน่นอนที่สุดว่าผู้ศรัทธาจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากนักวิชาการทางศาสนาเป็นผู้อธิบายตามครรลองของศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) และอะฮฺลิลบัยตฺของท่าน การอรรถาธิบายจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้น บางเรื่องจำเป็นที่จะต้องเอารายละเอียดของหะดีษของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) และอะฮฺลิลบัยตฺของท่านมาประกอบ แต่ถ้าจะถามว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนอะไร??? มีความสำคัญยิ่งใหญ่เพียงใด??? คำตอบจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นกล่าวถึงคำว่ารอมฎอนโดยตรงเพียงครั้งเดียวในซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ โองการที่ 185 พระองค์ทรงตรัสว่า….

شَہۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدً۬ى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ۬ مِّنَ ۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ‌ۚ

ความว่า “เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับทางนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ”

โองการนี้เริ่มต้นด้วยกับคำว่า شَہۡرُ رَمَضَانَ เป็นการแนะนำเดือนรอมฎอน ครั้งแรก ไม่ได้บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการถือศีลอด…… ไม่ได้บอกว่าเป็นเดือนที่ทุกคนต้องอดอาหาร…… บอกเพียงว่าเป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานนั้นได้ทรงถูกประทานลงมา แล้วหลังจากนั้นได้บรรยายให้ทราบเรื่องราวต่างๆ แล้วบอกต่อไปว่า فَمَن شَہِدَ مِنكُمُ ٱلشَّہۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ‌ۖ ดังนั้นใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในเดือนนี้ ชีวิตของเขาต้องหมุนเวียนมาประสบกับเดือนนี้อีกครั้ง “فَلۡيَصُمۡهُ” จงถือศีลอด

นิยามของเดือนรอมฎอน

แต่นิยามของเดือนรอมฎอนนั้นไม่ใช่เดือนของการอดอาหาร เพราะถ้าพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว การถือศีลอดจะถือเมื่อใดก็ได้ และหลักการศาสนาก็สนับสนุนด้วย ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้ถือศีลอดทุกวันจันทร์….. วันพฤหัส….. ต้นเดือน…… กลางเดือน…… ปลายเดือน…… เดือนรอญับทั้งเดือน…… เดือนชะอฺบานทั้งเดือน และเดือนรอบิอุลเอาวัล…….. 9 วันก่อนที่จะถึงอีดดุลอัฎฮาหรืออีดดุลกุรบาน รวมความว่าวาระของการถือศีลอดนั้นมีมาก ศาสนาให้การสนับสนุน เชื่อว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายส่วนหนึ่งต่างก็ถือ ศีลอดในเดือนรอญับ เดือนชะอฺบานกันมาบ้าง จึงพออนุมานได้ว่าการถือ ศีลอดจะถือเดือนไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอเดือนรอมฎอนเพียงเดือนเดียว คือมนุษย์สามารถทำความดีอันนี้ได้ทุกเดือน แต่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นกรณีพิเศษออกไป เพราะทุกคนต้องถือศีลอดในเดือนนี้ ถ้ามีคุณสมบัติในการถือศีลอดไม่ปฏิบัติไม่ได้

เมื่อเดือนนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเดือนที่ถือศีลอดเพียงอย่างเดียวแล้ว อัลกุรอาน บอกว่าเดือนรอมฎอน คือเดือนที่ “อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมา” ต่อจากนั้นก็บอกต่อไปว่าอัลกุรอานได้ทรงประทานมาด้วยเหตุผลใด “ทรงประทานมาเพื่อแนะนำมวลมนุษยชาติ” “และได้จำแนกทางนำที่ชัดแจ้ง เพื่อที่จะได้แสวงหาสัจธรรมในเดือนนี้” ดังนั้นเมื่อพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานบอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระองค์ทรงประทานอัลกุรอานลงมา จึงพูดได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเดือนนี้คือเรื่องราวรายละเอียดของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเอง ส่วนเรื่องการถือศีลอดเป็นเรื่องรองลงมา


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวโรกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ติดตามอ่านต่อ ปรมัตถ์ แห่งขันติธรรม (ตอนที่ 2)