รัตติกาลอันจำเริญ (ตอนจบ)

715

รหัสยะแห่งค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน

อีกฮะดิษหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซล) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ ค่ำคืนนิสฟูชะอฺบานเอาไว้ อาจจะกล่าวแตกต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียด เพราะท่านได้กล่าวกับบุคคลหลายกลุ่มต่างกรรมต่างวาระ เมื่อพูดกับกลุ่มชนใดก็จะยกตัวอย่างให้เข้ากับประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มนั้น เช่น เมื่อพูดกับชาวอาหรับก็จะยกตัวอย่างว่า พระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับมนุษย์ในค่ำคืนนิสฟูชะอฺบานมากกว่าขนแกะขนแพะของบนีกัลบ์ เพื่อให้เข้าใจได้ว่าการอภัยโทษนั้นมากมายมหาศาลเหลือเกิน!!!!

ท่านเคยพูดกับท่านหญิงอาอีชะฮฺ ว่า

“เจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนอะไร ??
“ค่ำคืนนี้เป็นคืนกลางเดือนของเดือนชะอฺบาน”

ท่านได้อรรถาธิบายถึงความจำเริญแห่งค่ำคืนนิสฟูชะอฺบานไว้อย่างละเอียด รวมความว่า ค่ำคืนนี้อัลลอฮฺ(ซบ) จะทรงอภัยโทษให้กับมัคลูคของพระองค์ที่ได้สำนึกในความผิดของตน

ท่านศาสดายังย้ำอีกว่า อัลลอฮฺ(ซบ) จะทรงส่งมะลาอิกะฮฺมาในชั้นฟ้าของโลกลงมายังแผ่นดินมักกะฮฺ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับค่ำคืน ลัยละตุลกอดรฺ ดังนั้นการจะหมดอาญัล….. การแบ่งปันริซกี…… การทรงอภัยโทษ……. การทรงส่งมะลาอีกะฮฺลงมา……. เป็นเหตุผลที่ลึกซึ้ง เป็นรหัสยะแห่งค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน

ความประเสริฐแห่งค่ำคืนนี้ทำไมต้องเอาฮากีกัต หรือฮิกมะฮฺไปเทียบเคียงแห่งค่ำคืนลัยละตุล กอดรฺ รหัสยะนั้นคืออะไร ???

เราต้องทำความเข้าใจในค่ำคืนแห่งเกียรติยศนี้ให้ได้ ค่ำคืนลัยละตุลกอดรฺมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงที่พระองค์ทรงประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานลงมา และจะเป็นการไขรหัสยะเป็นลำดับว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมานั้นเกียรติยศและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงที่อัลกุรอานเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคัมภีร์ เป็นสุดท้ายแห่งคัมภีร์และเป็นความสมบูรณ์แห่งคัมภีร์ทั้งมวล โดยได้รวบรวมคำสั่งสอนและชีวประวัติของบรรดาศาสดา อัลลอฮฺ(ซบ) ได้ทรงตรัสถึงวีรกรรมของท่านเหล่านั้นไว้อย่างชัดเจน

ค่ำคืนแห่งลัยละตุลกอดรฺจึงเป็นเกียรติยศ ความศักดิ์สิทธิ์ ความจำเริญอยู่ตรงที่ความยิ่งใหญ่ของคัมภีร์สุดท้ายนี่เอง
ส่วนค่ำคืนแห่งนิสฟูชะอฺบานก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่มีเกียรติยศ ความศักดิ์สิทธิ์ ความจำเริญเช่นเดียวกัน แต่มีความยิ่งใหญ่อยู่ตรงที่ความประเสริฐสุดของมัคลูคที่พระองค์ทรงประทาน คือ นบีมุฮัมมัด(ซล) และอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) วะฮาบีจงสำนึกไว้ด้วยว่าอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) จะรวมถึงท่านศาสดาอยู่ด้วยมิได้แยกออกจากกัน อะฮฺลุลบัยตฺ

คำที่สมบูรณ์นั่นคือ “อะฮฺลุลบัยติน นูบุววะฮฺ”
คือ บ้านแห่งนบูวัต ครอบครัวแห่งนบูวัตจึงมีท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซล) เป็นหัวหน้าแห่งครอบครัว หรือถ้าจะกล่าวว่าอะฮฺลุลบัยตฺ ก็หมายถึง สิบสี่มะอฺศูมนั่นเอง

ในบรรดามัคลูคที่เป็นมนุษย์จะเป็นเอาลิยาอฺ…..นบี… และรอซูลก็ตามแต่ มัคลูคที่ประเสริฐสุดก็คืออะฮฺลุลบัยตฺ(อ) !!

อัศฮาบุลกิซาอฺ นั่นคือ ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซล) อิมามอาลี(อ) ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) อิมามฮะซัน(อ) และท่าน อิมามฮุเซน(อ) ดังปรากฏอยู่ใน ซูเราะฮฺอะฮฺซาบ ในโองการที่ ๓๓

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

ความว่า อัลลอฮฺเพียงแต่ต้องการที่จะขจัดความโสโครกออกไปจากพวกเจ้า โอ้สมาชิกของวงศ์ตระกูล(อะฮฺลุลบัยตฺ)เอ๋ย และทรง (ประสงค์) ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์” ความประเสริฐสุดของมัคลูคจึงอยู่ที่อะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ดังกล่าวมา

ส่วนอิมามมะฮฺดี(อ) คือ ฮุจญะตุลลอฮฺสุดท้ายของพระองค์ จะไม่มี ฮุจญัต(ข้อพิสูจน์)คนใดต่อจากท่านอีก พึงรำลึกไว้เสมอว่า พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน คือ สุดท้ายแห่งคัมภีร์และอิมามะฮฺดี(อ) คือ สุดท้ายแห่งฮุจญัต ตำแหน่งของอิมามนั้นสูงกว่าตำแหน่งของบรรดานบี สูงกว่าตำแหน่งของบรรดารอซูล ความประเสริฐสูงสุดนั่นคือภารกิจที่ท่านต้องกระทำให้สมบูรณ์ เป็นภารกิจที่บรรดาศาสดาในยุคก่อนยังทำไม่สำเร็จ ท่านจึงต้องมาสานต่อเจตนารมณ์นั้นให้สมบูรณ์
พระองค์จึงทรงประทานฮุจญัตผู้ยิ่งใหญ่นี้ในค่ำคืนแห่งนิสฟูชะอฺบาน และนี่คือคำยืนยันว่าค่ำคืนแห่งลัยละตุลกอดรฺและค่ำคืนแห่งนิสฟูชะอฺบาน คือ ค่ำคืนที่พระองค์ทรงประทานของสองอย่างสอดรับกันอย่างน่าอัศจรรย์ คือ อัลกุรอานพระมหาคัมภีร์เล่มสุดท้ายและอิมามมะฮฺดี(อ) ฮุจญัตสุดท้าย

ความสำคัญดังว่านี้ได้ยืนยันอยู่แล้วชัดเจนในฮะดิษอัลษะกอลัยน์ ที่ว่า

وَإِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللهِ وَعِتْرَتِيْ أَهْلُ بَيْتِيْ فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَقَا حَتَّي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

ความว่า
“ฉันได้ทิ้งของหนักสองอย่างเอาไว้กับพวกเจ้าคือ อัลกุรอานกับ อะฮฺลุลบัยตฺ ทั้งสองนี้จะไม่มีวันแยกออกจากกันจนกว่าทั้งสองจะกลับมาหาฉันที่อัลเฮาฎ์ (สระเกาษัร)”

ค่ำคืนอันประเสริฐของทั้งสอง คือค่ำคืนแห่งลัยละตุลกอดรฺและค่ำคืนแห่งนิสฟูชะอฺบาน จึงสอดรับกับเนื้อหาที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดอย่างไม่มีวันแยกออกจากกัน พวกเราจะได้มีมะอฺรีฟัตร่วมกัน ขอให้ความทรงเกียรติ ความจำเริญ และความประเสริฐสุดของทั้งสองค่ำคืนนี้จงประทานความเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราโดยทั่วกัน

ถอดความและเรียบเรียงโดย
อ.ก. ณ สายธาร


33

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวันคล้ายค่ำคืนแห่งนิสฟูชะอฺบาน

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..