บี อบี อันติ วะอุมมี (ตอนที่ 5)

317

แบบฉบับแห่งการบริจาคของท่านหญิง

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) มีแบบฉบับและบทบาทอย่างมากมาย ท่านหญิงเป็นต้นแบบของการบริจาค บริจาคจนกระทั่งท่านนบีบอกว่า พอแล้วลูก มากไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าเมื่อต้องการที่จะบริจาค จะต้อง ไม่ติดยึดต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้น

เรื่องราวแห่งการบริจาคชุดเจ้าสาวในวันแต่งงาน ในวันส่งตัวเจ้าสาว วันที่สตรีทั้งหมดตื่นเต้นที่สุด อยากจะใส่เสื้อที่สวยที่สุด อยากจะสวยที่สุด แต่ว่าความที่สุดของดุนยา ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) ปฏิเสธทั้งหมด เพื่อจะสอนมนุษย์

สูงสุดของการบริจาคก็คือการบริจาคที่ให้ผู้อื่นได้อิ่มและตัวเองหิว ถ้าไม่มีแบบอย่าง ยากที่มนุษย์จะยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้

สตรีผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยหวังดุนยาใดๆจากสามี ดำเนินชีวิตโดยไม่เคย เรียกร้องสิ่งใดจากสามี ในบ้านไม่มีอาหารกินถึง 2- 3 วัน ก็ไม่ยอมเปิดเผยให้กับสามี เราลองไปดูว่าในโลกนี้จะมีผู้หญิงแบบนี้ไหม??…

วันหนึ่งท่านอิมามอะลี(อ) กลับมาจากการทำภารกิจ ก็มาขออาหาร ท่านหญิงก็ไม่มีอาหารที่จะให้สามีรับประทาน อาจจะทำหน้าที่ภรรยาขาดตกบกพร่อง จึงจำเป็นที่ต้องบอกความจริงว่า “จริงๆ แล้วที่บ้านเรานั้นไม่มีอาหารมา 2 วันแล้ว”

ท่านอิมามอะลี(อ) ตกใจเป็นอย่างมาก ว่า “โอ้บุตรีของศาสนทูต ทำไมเจ้าปล่อยให้บ้านอยู่ในสภาพนี้ ทำไม ไม่บอกให้ฉันรู้ล่ะ” ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) ตอบว่า “แท้จริงฉันอายต่อพระองค์ ที่จะบอกถึงความจำเป็นของฉันให้ กับท่าน ในขณะที่ท่านนั้นกำลังรับใช้พระองค์อยู่” เหตุการณ์ในลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียว บางครั้งท่าน รอซูลุลลอฮฺ(ซล) ได้มาขออาหารที่บ้านท่านหญิง ท่านหญิงก็บอกว่า ที่บ้านนี้ไม่ได้กินอะไรมาสองสามวันแล้ว แหละนี่คือเหตุผลว่าทำไมแบบฉบับนี้จึงยิ่งใหญ่ …..

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) คือบุคคลที่จะแต่งชุดนักรบให้กับท่านอิมามอะลี(อ) เมื่อสามีออกไปทำสงคราม แต่มีสตรีของพวกเราจำนวนมาก พอรู้ว่าสามีต้องออกไปแบบนี้ ใจสั่น นอนไม่หลับ การเป็นสตรีที่สมบูรณ์ที่อิสลามต้องการนั้น ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ได้แสดงให้เห็นในทุกๆบริบท เมื่อสามีกลับมาพร้อมด้วยบาดแผล ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) จะทำหน้าที่ปฐมพยาบาล เพื่อเปิดโอกาสให้สามีนั้นได้รับใช้อิสลามอย่างเต็มที่ หากปราศจากสตรีที่มีจิตวิญญาณเหมือนกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) พลังแห่งการยึดโลกของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ก็ยังไม่เกิดอย่างสมบูรณ์

เพราะท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) ต้องการที่จะสร้างพลังแห่งการ ปฏิวัติโลกให้กับอิมามมะฮฺดี(อ) !!!

ขอยืนยันว่าในยุคของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ก็จะมีสตรีแบบนี้เป็นจำนวนมาก จะมีสตรีมุสลิมเป็นอย่างท่านหญิง ฟาฏิมะฮฺ(อ) อย่างท่านหญิงซัยนับ(อ) อันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านอิมามมะฮฺดี(อ) สามารถที่จะยึดโลกได้

อัลฮัมดุลิลละฮฺ สตรีเหล่านี้กำลังปรากฏขึ้นในสังคม วิถีชีวิตที่ถูกนำเสนอโดยท่านหญิงซัยนับ(อ) และท่านหญิง ฟาฏิมะฮฺ (อ) กำลังฉายแสงออกมาในโลกปัจจุบันอีกครั้ง นี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ) ประสงค์ให้มนุษย์ได้รู้จัก ได้สัมผัสวิถีชีวิตที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง สามารถทำได้

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) พัฒนาตัวเองไปถึงขั้นสูงสุดของทุกอย่าง บางวิชาความรู้ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) เป็นผู้บอกกล่าว ท่านอิมามอะลี(อ) เป็นผู้จดบันทึก ถ้าอธิบายในเชิงลึกคือ ท่านอิมามอะลี(อ) กำลังรับความรู้จากท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) มุศฮัฟหรือบันทึกของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ท่านหญิงเป็นผู้เล่า และท่านอิมามอะลี(อ) เป็นผู้จดบันทึก


 

66

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวันคล้าย วันชะฮาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ภายใต้ชื่อ “บี อบี อันติ วะอุมมี ”

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ติดตามอ่านต่อ บี อบี อันติ วะอุมมี (ตอนจบ)