โอวาทวันนี้ 28/11/2559

111

انا لله وانا اليه راجعون
قال رسول الله (ص):
اذا مات عالم ثلم في الاسلام ثلمة لا تسدها
ابدا

ท่านรอซูลุลลอฮ(ศ)ได้กล่าวว่า:
เมื่ออาลิมได้เสียชีวิตลง ความสูญเสียได้เกิดขึ้นกับอิสลาม และเป็นการสูญเสียที่ไม่มีอะไรจะมาทดแทนได้

ขอแสดงความอาลัยและเสียใจกับอิมามมะฮฺดี อิมามคาเมเนอี และชีอะฮฺในประเทศไทย ที่ได้สูญเสียบุคลากรที่ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่ง ท่านอายาตุลลอฮฺชารูคี คืออีกต้นแบบหนึ่งของการรับใช้อิสลามในแนวแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ ตั้งแต่วัยหนุ่ม ท่านได้ทุ่มเทชีวิตเคียงข้างอิมามโคมัยนี รับใช้การปฏิวัติอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว หลังจากการปฏิวัติท่านได้รับการไว้วางใจจากอิมามโคมัยนี ให้เป็นตัวแทนโดยตรงในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้สืบสานสาส์นแห่งการปฏิวัติไปยังประเทศเหล่านั้น จนสิ้นยุคของอิมามโคมัยนี เมื่ออิมามคาเมเนอี ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุด ความไว้วางใจที่มีต่อท่านอายาตุลลอฮฺ ชารูคี อิมามคาเมเนอีก็ยังคงให้ท่านดำรงตำแหน่งนี้จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ท่านอายาตุลลอฮฺ ชารูคี ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างแข็งขัน ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม้จะเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพก็ตาม แม้แต่จะต้องนั่งรถเข็นในการปฏิบัติหน้าที่ ท่านก็ไม่ย่อท้อ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และหลังจากได้รับหน้าที่ให้ขยายเขตงานของท่านมายังประเทศไทย ที่ทำให้ชีอะฮฺได้รับบารอกัตจากท่าน ท่านก็มีความรักและความเป็นห่วงชีอะฮฺไทยและผูกพันธ์กับพวกเราเป็นอย่างมาก ท่านจะทำทุกอย่างที่สนับสนุนให้ชีอะฮฺไทยมีความเข้มแข็ง สามัคคี รุดหน้า ถึงแม้ในวันที่ท่านเดินทางมาไม่ได้แล้ว ท่านก็ยังติดตามข่าวสาร และมีคำแนะนำมาตลอด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ขอให้รูฮ์ของท่านได้อยู่กับอะฮฺลุลบัยตฺ ขอให้ท่านได้พักผ่อนในสุขคติอย่างแท้จริง หลังจากที่ได้เหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานในโลกนี้ ในการรับใช้อิสลามและการปฏิวัติ
อามีนยาร๊อบบัลอาลามีน
بحق محمد و ال محمد

….. Saiyidsulaiman Husaini