ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่3)

ยุทธวิธีหนึ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะแง่มุมของการรักษาสาส์นแห่งกัรบาลาอฺ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) เพราะภารกิจนี้ทำให้ศาสนาอันบริสุทธิ์ที่ผ่านแนวทางของท่านอิมามฮุเซ็น(อ) …..