เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

วันคล้ายวันประสูติ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ)และ วันคล้ายวันสมภพ ท่านอยาตุลลอฮฺ ซัยยิดรุฮุลลอฮฺ มูซาวี โคมัยนี(รฎ.) (ตอนจบ)

เบื้องต้น สตรีชาวอิหร่านต้องเป็นฟาฏิมะฮฺก่อน เมื่อพวกนางพิสูจน์การเป็นฟาฏิมะฮฺสำเร็จ ขั้นต่อไปจึงจะสร้าง ฮะซัน ฮูเซนและซัยหนับได้

วันคล้ายวันประสูติ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ)และ วันคล้ายวันสมภพ ท่านอยาตุลลอฮฺ ซัยยิดรุฮุลลอฮฺ มูซาวี โคมัยนี(รฎ.) (ตอนที่ 5)

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) คือ แบบฉบับความกล้าหาญ ความพิเศษของท่านหญิง นอกจากจะเป็นแบบฉบับให้ผู้หญิง ทว่าแม้แต่ผู้ชาย ท่านหญิง ก็ยังเป็นต้นแบบ