เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

ชะฮาดัต “ท่านอิมาม มุฮัมมัด บากิร (อ)” ผู้เปิดประตูความรู้ของนบี (ตอนจบ)

การเป็น “ชะฮีด” ไม่ใช่ว่า ต้องรอจับปืนและรอที่จะผูกระเบิดเพียงอย่างเดียว แต่การรับใช้ศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่างหาก ซึ่งแม้จะเป็นการรับใช้ศาสนาในด้านความรู้ก็ตาม ทว่าพึงรู้ไว้เถิด การนำเสนอ เผยแผ่ความรู้ ก็สามารถนำมนุษย์ไปสู่การเป็นชะฮีดได้ ดั่งตัวอย่างท่านอิมามบากิร(อ.)และท่านอิมามญะอฺฟัร(อ)นั่นเอง

ชะฮาดัต “ท่านอิมาม มุฮัมมัด บากิร (อ)” ผู้เปิดประตูความรู้ของนบี (ตอนที่ 5 )

ท่านอิมามบากิร(อ)ได้กล่าวว่า “ความสมบูรณ์ที่เหนือความสมบูรณ์ทุกประการ คือ การเรียนรู้ในบทบัญญัติของศาสนา เพื่อนำไปสู่ความอดทนและอดกลั้นต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและความมีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิต”

ชะฮาดัต “ท่านอิมาม มุฮัมมัด บากิร (อ)” ผู้เปิดประตูความรู้ของนบี (ตอนที่ 4 )

ในห้วงที่ท่านอิมามได้เริ่มภารกิจแห่งความรู้ บรรดาอาเล็มอุลามาอฺหรือแม้แต่ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) ก็ยังกล่าวว่า ขบวนการปฏิวัติของท่านอิมามบากิร(อ)และขบวนการของท่านอิมามอิมามญะอฺฟัร อัซ-ซอดิก(อ)คือ ขบวนการปฏวัติแห่งปากกา...... ขบวนการแห่งความรู้ที่จะมอบไว้สำหรับโลกนี้จนถึงกัลปาวสาน.....!!!
video

[คลิป]- Prof. ชาวยิว-อเมริกัน เผย: ทำไม “ฮิซบุลลอฮ์” จึงพิชิตชัยชนะเหนืออิสราเอล?

"เหตุผลที่ฮิซบุลลอฮฺ สามารถพิชิตชัยเหนืออิสราเอล" บรรยายโดย Dr. Norman Finkelstein ศาสตราจารย์ชาวยิว-อเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และมีทัศนะต่อต้านอิสราเอล ไซออนิสต์ หมายเหตุ: บิดา และมารดาของ Dr. Norman ยังเป็นผู้รอดชีวิตจากเหยื่อการสังหารหมู่ชาวยิว