ถอดคำบรรยาย

video

  ปรัชญาการแสวงหาความใกล้ชิดยังเอกอัลลอฮ(ซบ) จิตวิญญานที่สะอาดบริสุทธิเท่านั้นที่จะพบกับความสุขในโลกหน้า เพราะโลกหน้าคือโลกแห่งจิตวิญญาน มนุษย์ที่พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดนั้นระหว่างเขากับพระเจ้าห่างกันไม่ถึงสองฝั่งของคันธนู (จากอัลกรุอาน ซูเราะฮ์ An-najm โองการที่ 7,8,9)    

ปุจฉา-วิสัชนา

บทเรียน ปุจฉาวิสัชนา คํ่าคืนที่ (18-3-2557) ♔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ♔ ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี : คืนนี้เป็นคํ่าคืนที่ 3 ซึ่งเราจะยังอยู่ในเรื่องท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ)อีกคืนหนึ่ง เชิญคำถามแรกครับ ปุจฉา : ท่านหญิง (อ)ได้รับความรู้จากญิบรอเอลโดยตรง หรือจากท่านนบีเพียงผู้เดียวคะ? วิสัชนา :...

ตัฟซีรอัลกุรอาน

คำตอบ เมื่อมันถือหุ้น มันก็จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและลูกหลาน เมื่อเรามีสิทธิ์ใช้ในทรัพย์สินของเรา มันก็มีสิทธิ์ใช้ในกรรมสิทธิ์ส่วนของมัน ลูกหลานเราก็มีสิทธิ์สั่งในส่วนของเรา มันก็มีสิทธิ์สั่งในส่วนของมัน

อรรถาธิบายซิยารัต

"อรรถาธิบาย ซิยารัตญามิอะฮ์กะบีเราะฮ์" บทเรียนที่ 1 ตอนที่ 2(19 มิถุนายน 2558=ค่ำคืนที่ 3 รอมฎอน 1436) 


 ♔ اللهم صل على محمد وال محمد ♔   ♔ คำว่า "ตักวา" เพียงคำเดียว ทำให้มนุษย์เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตได้อย่างมากมาย ♔ ตักวาคืออะไร ? เราบอกว่าให้เดินอย่างระวัง...

ผลานตีพิมพ์

ดังนั้นผู้ใดที่โต้เถียงเจ้าในเรื่องของเขา (อีซา) ภายหลังจากที่ความรู้ได้มายังเจ้าแล้ว เจ้าก็จงกล่าว (กับพวกเขา) เถิดว่า ท่านทั้งหลายจงมาเถิด เราจะเรียกลูกๆ ของเรา (ฮาซันและฮุเซน) และลูกๆ ของพวกท่าน และเรียกบรรดาสตรีของเรา (ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ)และบรรดาสตรีของพวกท่าน และตัวตนของเรา(ท่านอิมามอะลี) และตัวตนของพวกท่านมา แล้วเราก็จะวิงวอน โดยขอให้การสาปแช่งของอัลลอฮฺจงประสบแก่บรรดาผู้มดเท็จ

หนึ่งในโองการสำคัญที่นำไปสู่การมุบาฮะละฮฺ คือโองการที่อัลลอฮฺ(ซบ)สั่งให้ท่านนบีทำสงครามกับกาเฟรมุชริกีนทุก กลุ่มที่อยู่ในแผ่นดินอิสลามเพื่อให้เข้ารับอิสลามหรือจ่ายญิซยะฮฺ(ภาษีอิสลาม)

"ฟะกีฮฺ" อำนาจการปกครองของพระเจ้า บรรดาศัตรูของศาสนา ความพยายามหลักๆ ที่เขาต้องทำลายมีอยู่ 2 หลัก คือ 1.บิดเบือนคำสั่งสอนด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ 2.ทำลายระบบการปกครองในศาสนา  อย่างอื่นเขาไม่ได้สนใจ ไม่สำคัญ  บิดเบือนศาสนา ทำลายระบบการปกครองของพระเจ้า ทำอย่างไรให้ศาสนานี้ เป็นการปกครองของมนุษย์...

คลิปวิดีโอ

video

ด้วยความรักที่ท่านมีต่อสายธารแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ ด้วยความรักที่ท่านได้ทุ่มเท ให้กับความรักนี้ ยาอัลลอฮ โปรดทำให้การมีชีวิตอยู่ของซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี เป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อมูฮัมหมัด(ศ็อลฯ)