เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

คุตบะฮ์อีดิล-อัฎฮา ปี 1438

คัดบางส่วนจากคุตบะฮ์อีดิล-อัฎฮา ปี 1438 ณ มัสยิดรูฮุลลอฮฺ 1 กันยายน 2560 โดย ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ช่วงเทศกาลฮัจญ์ ครั้งหนึ่งในยุคสมัยของอิมามบาเก็ร(อ) สาวกผู้ใกล้ชิดของท่าน(อ) ได้เห็นบรรยากาศของประชาชาติอิสลามจำนวนนับแสนคนเข้าร่วมพิธีฮัจย์ ต่างตะโกนเสียงดังตอบรับการเดินทางเข้าร่วมพิธีของตนเอง ว่า لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ...

วันคล้ายวันประสูติ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ)และ วันคล้ายวันสมภพ ท่านอยาตุลลอฮฺ ซัยยิดรุฮุลลอฮฺ มูซาวี โคมัยนี(รฎ.) (ตอนจบ)

เบื้องต้น สตรีชาวอิหร่านต้องเป็นฟาฏิมะฮฺก่อน เมื่อพวกนางพิสูจน์การเป็นฟาฏิมะฮฺสำเร็จ ขั้นต่อไปจึงจะสร้าง ฮะซัน ฮูเซนและซัยหนับได้
video

[คลิป] พวกเขาบอกอะไรแก่อิมามฮูเซน (อฺ)?

ฮูเซ็น ผู้นำเสนอบทเรียนแห่งชีวิตให้กับมนุษยชาติว่า "การตายอย่างมีศักดิ์ศรีย่อมประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างอัปยศ" -  "ลับบัยกา ยาฮูเซ็น" เราตอบรับเสียงเรียกของท่านแล้ว!!